Missie,visie en waarden

Het verzekeren, binnen de beschikbare middelen, van een kwalitatief hoogstaand aanbod van (top)volleybalmogelijkheden voor iedereen in een aangename sfeer.

Visie

1

Caruur Volley Gent streeft kwaliteit na in alle aspecten van de werking (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen.

2

Het groepsgevoel binnen de club wordt (binnen realistische verwachtingen) zoveel mogelijk bevorderd zodat iedereen zich betrokken voelt bij de club.

3

Caruur Volley Gent wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in een aangename familiale sfeer. Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn, moet tezelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club.

4

Sportiviteit en fair-play dragen bij tot een positief imago van de club.

5

Caruur Volley Gent wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden : van initiatie tot senioren, van recreatie- en competitiesport tot topsport.

6

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het engagement dat kan gevraagd worden.

7

Het bestuur engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft.

Waarden

shield # 1

1

INZET VOOR DE PLOEG EN DE CLUB

shield # 2

2

FAIR-PLAY EN SPORTIVITEIT

shield # 3

3

DISCIPLINE

shield # 4

4

EEN GEZONDE AMBITIE

shield # 5

5

RESPECT VOOR MENS EN MATERIAAL

Doelstelling

Het doel van de vereniging is om zoveel mogelijk jongeren aan het volleyballen te krijgen en daarna op zijn meest geschikte niveau te laten spelen. De seniorenploegen dienen daarbij grotendeels te bestaan uit spelers die opgeleid zijn binnen de eigen vereniging.

Om dit doel te bereiken, moet er een goed gestructureerde vereniging bestaan, waarbij:

trainers en jeugdbestuur en sportieve cel zorgen voor een eenvormige sportieve lijn

de leden van het bestuur zorgen voor een kader om dit doel te bereiken (organisatie van competitie, trainingen, stages, voorzien van de nodige financiële middelen, het nodige materiaal, enz.).

Jeugd

Volleybal moet zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht worden die in Gent en omstreken wonen. Hierbij wordt een maximale spreiding nagestreefd over het grondgebied van groot-Gent. De kinderen doorlopen zo lang mogelijk dicht bij hun woonplaats de jeugdcategorieën van initiatie,tot miniem.

Jeugdspelers krijgen de kans om zich te ontplooien tot hun hoogste niveau.

Met de talentvolle jeugdspelers zullen we technisch, mentaal en tactisch werken volgens de principes van de topsport. We zullen hen stimuleren en motiveren om een plaats af te dwingen in één van de hoger aantredende seniorenploegen.

De minder getalenteerde jeugdspelers zullen we ook naar hun hoogste niveau brengen, maar we houden steeds in het achterhoofd dat volleybal voor hen een aangename sport moet blijven.

De sportieve cel deelt de ploegen in op basis van talent, werklust, atletisch vermogen, vorderingen op technisch vlak en aanwezigheid op training.


TRAININGS

De trainersstaf moet garant staan voor kwaliteit en dient spelers te stimuleren om de beoogde doelstellingen te realiseren.

SENIOREN

De competitieploegen beoordelen we op hun resultaat. Het aantal trainingsuren zal aangepast zijn aan het niveau waarop zij spelen.

LIDGELD

Het lidgeld voor initiatie, preminiemen en miniemen, moeten zo laag mogelijk gehouden worden om te kunnen wedijveren met andere sporttakken