Bestuur

Advies
raad

De adviesraad wordt samengesteld met mensen van buiten de clubwerking, met een brede waaier aan expertise, 
van waaruit de dagelijkse werking wordt beoordeeld en ondersteund

Hoofd
bestuur

Het hoofdbestuur bepaalt het beleid. Van hieruit krijgen bestuursleden verantwoordelijkheid voor de verschillende werkgroepen

Jeugd
bestuur

Het jeugdbestuur zorgt voor de praktische organisatie van de jeugd- en seniorenploegen (excl. Liga), van evenementen en ondersteunende acties, en voor het ontwikkelen van een visie op het jeugdbeleid van de club.

Leden

Voorzitter

Piet Van Kerkhove

Penningmeester

Carine Bastiaen

Bestuurder

Filip Van Alboom

Voorzitter jeugdbestuur

Geert Geenens

Organisatie Liga

Pieter Kesteloot

Community manager

Leen D'Hoore

Bestuurder

Patrick Vanhopplinus

Manager Liga

Marco Andriessen

Organisatie Liga

Kristof Derycke

Manager Liga

Dimitri Devriese

Organisatie Liga

Herman Buysse

Secretaris

Alain Jouret

Events en foyer

Hilde De Decker

Kledij

Carine Bastiaen

bestuurslid

Filip Van Alboom

Sportieve cel

Stijn Coene

Voorzitter

Geert geenens

Alle ploegverantwoordelijken

Van U9 tot Senioren

Evenementen en acties

Hilde De Decker

Website en communicatie

Bart Verhaeghen

Sportieve cel

Merijn Verduyn