Bestuur

shield

Advies
raad

De adviesraad wordt samengesteld met mensen van buiten de clubwerking, met een brede waaier aan expertise, 
van waaruit de dagelijkse werking wordt beoordeeld en ondersteu

shield

Hoofd
bestuur

Het hoofdbestuur bepaalt het beleid. Van hieruit krijgen bestuursleden verantwoordelijkheid voor de verschillende werkgroepen.

shield

Jeugd
bestuur

Het jeugdbestuur zorgt voor de praktische organisatie van de jeugd- en seniorenploegen (excl. Liga), van evenementen en ondersteunende acties, en voor het ontwikkelen van een visie op het jeugdbeleid van de club.

Leden

Voorzitter

Piet van Kerkhove

Penningmeester

Carina Bastiaen

Organisatie Liga

Filip Van Alboom

Voorzitter jeugdbestuur

Geert Geenens

Community Manager

Leen D'Hoore

Organisatie Liga

Patrick Vanhopplinus

Organisatie Liga

Marco Andriessen

Organisatie Liga

Herman Buysse

Events en Foyer

Hilde De Decker

Manager Liga

Dimitri Devriese

Secretaris

Alain Jouret

Sportieve cel

Rutwin Willems

Kledij

Carine Bastiaen

Sportieve Cel

Stijn Coene

Voorzitter

Geert Geenens

Alle ploegverantwoordelijken

Van U9 tot Senioren

Evenementen en Acties

Hilde De Decker

Website en Communicatie

Bart Verhaeghen

Organisatie Liga

Filip Van Alboom