Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Caruur Volley Gent. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Toegang en Gebruik

1.1. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften.

1.2. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de rechten van derden schendt.

2. Intellectuele Eigendom

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de website behoren toe aan Caruur Volley Gent.

2.2. Het is niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caruur Volley Gent.

3. Privacybeleid

3.1. Door de website te gebruiken, stemt u in met het privacybeleid van Caruur Volley Gent, zoals beschreven op de website.

3.2. Caruur Volley Gent neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Caruur Volley Gent is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

4.2. Caruur Volley Gent behoudt zich het recht voor om de website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

5.1. Caruur Volley Gent behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

6. Contactinformatie

6.1. Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Caruur Volley Gent via de contactinformatie vermeld op de website.


Online diensten

Onze gegevens: Caruur Volley Gent (Volleybalclub Oostakker VZW), Waterstraat 204, 9040 Sint-Amandsberg, KBO-nr.0435426070 (verder genoemd: "Caruur Volley", "wij" of "ons").

1. Levering en Bestelling:

2. Retourbeleid:

3. Betaling:

4. Aansprakelijkheid en Advies:

5. Juridische Bepalingen:

6. Prijsinformatie:

7. Fouten en Vertragingen:

8. Online Diensten:

9. Gebruik van Gegevens:

10. Informatie van derden:

11. Intellectuele Eigendom:

12. Aansprakelijkheid en Beëindiging:

13. Beëindiging Overeenkomst:

14. Wijzigingen:

15. Diverse Bepalingen: